КЗДО №14 КМР
Організація, мова освітнього процесу

Організація освітнього процесу  закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" і спрямована на реалізацію основних завдань закладу дошкільної освіти.

 

Зміст освітнього процесу визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і реалізується відповідно до програм розвитку, навчання, виховання дітей  «Українське дошкілля»: Програма розвитку дитини дошкільного віку Білан О. І, Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.,  що рекомендована Міністерством освіти і науки України.

 

Одночасно використовуються варіативні програми, визначені Переліком програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих МОН для використання у навчальних закладах –

  • «Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку» Л. Зайцева;
  • «Казкова фізкультура» М.Єфіменко;
  • Дитяча хореографія. Програма хореографічної діяльності дітей віком від 3 до 7 років. А. Шевчук

 

Заклад дошкільної освіти та його окремі групи обирають для роботи одну із зазначених програм. Рішення про вибір програми обговорюється та схвалюється педагогічною радою закладу.

 

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03 № 305 (зі змінами постанова № 86 від 27 січня 2021 р.), навчальний рік у ньому розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.

 

 

Мова освітнього процесу - українська

 

Діяльність закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи на рік, що схвалюється педагогічною радою закладу.